İNTERNET
ADSL

ADSL - Asimetrik Sayısal Abone Hattı (‘Asymmetric Digital Subscriber Line’) standart ORIS bakır telefon telleri üzerinden daha fazla verinin transfer edilmesine imkan vermek için geliştirilmiştir. Asimetrik kelimesi, veri alım (‘download’) ve veri gönderim (‘upload’) hızlarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir.

ORIS, ADSL internet kullanıcısına minimum 1024/256Kbps, maksimum 16384 / 1024 Kbps arasındaki mevcut tarifelerde alternatif hız seçenekleri sunmaktadır.

VDSL

VDSL (‘Very High-bit-rate Digital Subscriber Line’) ADSL e çok benzeyen bu DSL teknolojisi, Telefon ve ISDN servislerinin yanında geliş yönünde 55.2 Mbps, gidiş yönünde 19.2 kbps-2.3 Mbps arası hızlarda çoğul ortam trafiği geçirebilmektedir. VDSL'in ADSL den en belirgin farkı iletim mesafesinin azlığındadır. 13 Mbps hız için 1.5 km, 55.2 Mbps için 300 m lik mesafelerden daha öteye erişememektedir. Santraldan gelen fiber hattının sonlandığı bir optik ağ ünitesi (ONU) ile ev ya da işyerine bağlı olan tek bir bakır hat arasında uygulanan VDSL, binanın yakınlarına kadar gelen fiber hattını, evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır.

G.SHDSL

Standartlaştırılmış simetrik DSL türüdür. Bir veya iki bakır tel çifti üzerinde çalışabilmektedir.SHDSL bir transmisyon teknolojisi olup simetrik olarak veri iletimini sağlar, veri iletiminin simetrik olması veri alım (‘download’) ve veri gönderim (‘upload’) bant genişliklerinin aynı değerde olması demektir. SHDSL modemler veri bağı katmanı protokolleri olarak ATM, TDM ve EFM teknolojilerini kullanırlar. ATM ve EFM teknolojilerini kullanan SHDSL modemler genellikle IP üzerinden veri ve ses iletimi için kullanılırlar. G.SHDSL modemler katman 2'de ATM teknolojisini kullanan modemlerdir ve günümüzde daha çok veri iletimi ve VoIP uygulamaları için kullanılır.

Fiber İnternet

Fiber internet, ORIS' in en hızlı internet erişim teknolojisidir. Fiber İnternet'te içinden ışık geçen fiber optik kablolarla internete yüksek hızda ve kalitede erişim sağlamak mümkün olmaktadır.

Metro Ethernet

Metro Ethernet , Ethernet MAN (‘Metropolitan Area Network’) veya Metro Ethernet Ağı, Ethernet standardını temel alan bir Şehir Ağı'dır. Aboneleri daha büyük servislere ya da Internet'e bağlamak için kullanılır. Şirketler ‘Metro Ethernet’ hizmetini, kendi ofislerini noktadan noktaya birbirine bağlamak için de kullanabilirler.

Metro Ethernet, SDH bağlantısıyla mümkün olamayan bir hassasiyetle daha yüksek bant genişliklerini destekler. Ethernet temelli erişimin bir başka avantajı da, müşteri şebekelerinde yaygın kullanımından dolayı daha kolay bağlanabilmesidir.

ORIS' in ‘Metro Ethernet’ hizmeti ile 5Mb/s 'den 10Gb/s hızına kadar erişim olanağı sunulmaktadır.

Bu teknoloji sayesinde, konfigürasyon ihtiyaçları ve bant genişliği problemleri ortadan kalkmaktadır. Bir fiber bağlantısı ve switch sayesinde internet’e kolayca ve daha ekonomik olarak erişme imkanı sağlar.